System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Faţade casetate ROCKPROFIL

Manual de asamblare şi condiţii obligatorii pentru instalarea corectă a sistemului

 

1. Utilizarea Sistemului Casetat ROCKPROFIL 

Sistemul termoizolant pentru pereţi denumit „Faţade Casetate ROCKPROFIL“ este special conceput din elemente prefabricate uşoare şi recomandat pentru pereţii exteriori şi de compartimentare ai clădirilor.  Faţadele casetate ROCKPROFIL utilizează elemente metalice obişnuite – casete pentru pereţi portanţi umplute cu termoizolaţie din vată bazaltică, placate la exterior cu plăci din tablă profilată.  Acestea pot fi utilizate pentru orice clădiri cu structuri din cadre metalice sau din beton armat, ca şi structură pentru pereţi cortină sau pot fi fixate de pereţii portanţi şi de umplutură (de exemplu pereti tip panou sau monolit sau pereţi de compartimentare din panouri realizaţi din beton greu sau BCA, eventual zidărie din cărămizi sau blocuri). 
Faţadele casetate ROCKPROFIL sunt similare pereţilor casetaţi tradiţionali, însă reduc formarea punţilor termice liniare la muchiile casetelor, care transferă căldura din partea interioară a casetei în plăcile metalice exterioare, ceea ce duce la scăderea semnificativă a pierderii totale de căldură a peretelui.  De aceea, faţadele casetate ROCKPROFIL sunt recomandate în toate situaţiile în care este necesară obţinerea unui coeficient de transfer termic mic (valoare U) pentru o construcţie de grosime mică (de ex: pereţi cu o grosime totală mică) sau atunci când există standarde înalte în ceea ce priveşte coeficientul de transfer termic al pereţilor. Sistemul permite reducerea la minim a cerinţelor energetice de încălzire a clădirilor.  Noile caracteristici ale Faţadelor Casetate ROCKPROFIL vin în completarea avantajelor tradiţionale ale pereţilor cortină casetaţi, cum ar fi – un sistem simplu, sigur şi rentabil, numeroase posibilităţi de asamblare, proprietăţi acustice îmbunătăţite, număr redus de componente standard şi posibilitatea de a alterna simultan diferite tipuri de placare a suprafeţei exterioare a casetelor.  În comparaţie cu pereţii casetaţi tradiţionali cu parametri similari, comportamentul la foc al Faţadelor Casetate ROCKPROFIL este mult îmbunătăţit (de ex. aceeaşi grosime a casetei şi a plăcilor metalice, aceeaşi grosime şi calitate a termoizolaţiei din vată bazaltică, aceleaşi plăci din tablă utilizate pentru placarea exterioară).  Sistemul este foarte rentabil din punct de vedere al instalării şi funcţionării şi are un randament excelent în raport cu costurile de investiţii necesare.  Utilizarea sistemului Rockprofil pentru faţade ventilate creşte eficienţa termoizolaţiei din vată bazaltică cu peste 40% faţă de un sistem tradiţional care utilizează termoizolaţie de aceeaşi calitate şi grosime (prin reducerea efectului punţilor termice, în comparaţie cu un perete casetat obişnuit).

 

2. Descrierea Faţadelor Casetate ROCKPROFIL – Componente de bază

Faţadele Casetate ROCKPROFIL se bazează pe reducerea punţilor termice de la muchiile casetelor cu ajutorul plăcilor din vată bazaltică suprapuse care sunt introduse în casete.  Casetele portante şi elementele exterioare pentru placare sunt standard. Plăcile metalice exterioare sunt fixate cu ajutorul unor şuruburi distanţiere speciale, ancorate prin găurirea muchiilor casetelor. În acelaşi timp, aceste şuruburi păstrează o distanţă de 40 mm între elementele suspendate şi muchiile casetei.   Un strat de plăci din vată bazaltică care asigură în acelaşi timp termoizolaţia, izolaţia fonică şi rezistenţa la foc este montat în interiorul casetei, creând o suprapunere de 40 mm peste muchiile casetei. Astfel sunt eliminate spaţiile pentru aer din toate rosturile orizontale ale plăcilor. 
Faţadele casetate ROCKPROFIL utilizează materiale standard şi, cu excepţia unor componente specifice, este un sistem deschis, conceput special pentru a putea fi utilizat cu diferite tipuri de placare exterioară (plăci metalice cu profil trapezoidal şi ondulate, casete exterioare, plăci compozite pentru construcţii, etc.).

 

Faţadele Casetate ROCKPROFIL cu placare verticală din elemente de tablă profilată sunt formate din următoarele componente:

 1. Casete orizontale portante pentru pereţi, din oţel zincat, vopsite, cu o înălţime a modulului de 600 mm, adâncime H (mm)
 2. Accesorii pentru etanşarea, prinderea şi fixarea casetei

Element continuu din tablă de oţel cu plinte sau suspendat de atic (care asigură protecţie împotriva deplasării verticale a plăcilor metalice - suspendate); prin fixarea de plăcile metalice, acesta asigură stabilitatea statică a casetelor; profile curbate din oţel zincat cu o grosime minimă de 1.25 mm. Acest element defineşte un punct fix pe plăci, din care pornesc elementele verticale de placare.  Cea mai adecvată poziţionare a elementului portant este în partea superiora a aticului

 1. Plăci termoizolante Airrock ND (pentru ROCKPROFIL), cu o dimensiune de 610 x 1,000 x (H + 40) mm; opţional, acestea pot fi prevăzute cu împâslitură de fibră de sticlă de culoare neagră pe partea frontală vizibilă (pentru plăci cu perforaţii vizibile) sau pe spate (pentru casete perforate acustice); plăcile izolatoare din materiale textile neţesute sunt marcate Airrock ND FB1 (pentru ROCKPROFIL).
 2. Şuruburi distanţiere SDC2-S-S16-5.5 x 63 mm (din oţel inoxidabil) sau SDC2-T-A16-5.5 x 63 mm (din oţel carbon tratat termic) cu şaibe de etanşare produse de SFS intec, pentru fixarea plăcilor exterioare din tablă profilată, drepte sau curbate (de exemplu plăci ondulate cu profil sinusoidal) de muchiile casetelor.
 3. Plăci exterioare din tablă profilată din oţel zincat cu o grosime minimă de 0.75 mm.
 4. Accesorii de fixare pentru plăcile exterioare din tablă profilată (pentru rosturi longitudinale şi profile cu plinte / suspendate).
 5. Elemente de tinichigerie pentru finisarea placării exterioare.
 6. Alte elemente pentru faţadă (grile de ventilaţie, obloane, inele de etanşare, etc).
 7. De asemenea, putem furniza materiale speciale de izolare fonică, etanşare şi masticuri (inclusiv profile de etanşare pentru plăci metalice cu profil trapezoidal sau ondulate). 

Notă: Pentru plăcile de tablă profilată cu ondulaţii mici sau pentru un aspect estetic deosebit al placării exterioare, şuruburile distanţiere cu cap hexagonal SDC2-S sau SDC2-T pot fi înlocuite cu şuruburi cu cap oval plat, din gama L12 (denumite ”irius”, având codul  SDC2-S-L12 sau SDC2-T-L12).  Pentru o asamblare productiva şi de înaltă calitate a şuruburilor SFS intec este recomandată utilizarea adaptoarelor cu auto-blocare de la SFS intec (tip E 480 pentru capetele hexagonale şi E 420 - pentru capetele irius), cu came care pot fi înlocuite.

 

Faţadele Casetate ROCKPROFIL cu placare orizontală din elemente de tablă profilată sau alt tip de placare exterioară include următoarele elemente:
-     Structură tip grilaj montată vertical din profile Omega din oţel zincat (eventual vopsite) ancorate cu şuruburi distanţiere SDC2-T-A16-5.5 x 63 mm (oţel carbon tratat termic) de muchiile casetelor; Profile Omega cu o grosime minimă a oţelului de 1.00 mm, înălţime minimă de 40 mm, poziţionate astfel încât flanşele să se suprapună cu termoizolaţia din vată bazaltică Airrock ND (pentru ROCKPROFIL).

 1. Pentru fixarea plăcilor orizontale din tablă profilată: Şuruburi auto-perforante din oţel inoxidabil sau oţel zincat cu şaibe de etanşare pentru fixarea tablelor de profilele OMEGA.
 2. Bandă despărţitoare (de exemplu bandă adezivă din polietilenă).

Notă: Profilul din elemente continue din tablă de oţel cu plinte sau suspendate de atic (care asigură protecţie împotriva deplasării verticale a plăcilor metalice - suspendate) asigură fixarea de structura verticală Omega, şi stabilitatea statică a casetelor; profile curbate din oţel zincat cu o grosime minimă de 1.25 mm. Acest element defineşte un punct fix în plăci din care porneşte structura verticală.  Cea mai adecvată poziţionare a elementului portant este în partea superiora a aticului.

Elementele orizontale (eventual înclinate) din tablă profilată, respectiv întreaga placare exterioară cu elemente suspendate sau structura suplimentară secundară a sistemului este apoi fixată de structura primară verticală Omega cu ajutorul şuruburilor scurte auto-perforante (de etanşare) din oţel inoxidabil sau oţel zincat, conform proiectului de construcţie.  Structura secundară poate fi montată în paralel cu structura Omega.  Se recomandă utilizarea unei bande adezive de separare din polietilenă între structura Omega şi următorul strat de placare, pentru a asigura protecţie împotriva coroziunii electrolitice.
Plăcile exterioare vizibile (inclusiv structura secundară necesară) şi elementele de fixare asociate nu fac parte din Faţada Casetată ROCKPROFIL. Acestea pot fi concepute în funcţie de cerinţele investitorului sau proiectantului, datorită versatilităţii şi adaptabilităţii sistemului.  Nu este necesar ca secţiunile, formele şi spaţiile dintre plăcile metalice exterioare să copieze caracteristice dimensionale ale structurii (coloane, etc), fiind independente de lungimea casetelor portante. 

 

3. Condiţii obligatorii pentru o montare corectă

Există două condiţii esenţiale care garantează aplicarea corectă a sistemului. În primul rând trebuie ţinut cont de cerinţele specifice ale materialelor utilizate:

  1. Plăcile exterioare din tablă profilată (trapezoidale sau ondulate) trebuie să fie fabricate din oţel zincat cu o grosime minimă de 0.75 mm (sau, în cazul utilizării unor plăci echivalente din aluminiu sau din aliaj de aluminiu, rigiditatea necesară este asigurată de o grosime minimă de 1.00 mm).
  2. La asamblarea plăcilor metalice verticale sau a structurii verticale secundare pentru placările exterioare, orizontale sau înclinate, trebuie utilizate numai şuruburile recomandate tip SDC-2, produse de SFS intec.
  3. Proprietăţile de termoizolaţie specificate în acest Manual de asamblare sunt valabile numai pentru materialul termoizolant Airrock ND (pentru ROCKPROFIL), atunci când există o suprapunere de 40 mm a izolaţiei peste muchia casetei şi nu sunt introduse alte elemente suplimentare, cum ar fi plăci care nu sunt specificate, profile Z, armături sau alte structuri sau elemente în zona faţadei, care să afecteze stratul termoizolant. 
  4. În comparaţie cu proprietăţile aceloraşi casete montate pe plăci metalice trapezoidale, verticale drepte, fixate cu şuruburi scurte prin banda despărţitoare (perete-cortină casetat clasic), conform unei scheme statice similare, apare o reducere a proprietăţilor statice ale casetelor portante care compun Faţadele casetate ROCKPROFIL – în special este redusă capacitatea portantă, în funcţie de tipul casetei, de grosimea plăcilor de metal, de grosimea plăcilor exterioare de tablă profilată şi de sistemul de spaţiere realizat cu ajutorul şuruburilor de distanţare.  În astfel de cazuri, verificarea din punct de vedere static trebuie efectuată împreună cu producătorul, furnizorul sau importatorul casetei.
  5. Din punct de vedere static şi al comportamentului la foc, sistemul a fost aprobat numai pentru casetele produse (importate) de Kovové profily, s.r.o. a Haironville Bohemia, s.r.o. (Arcelor Mittal Steel Construction). De asemenea, rezultatele testelor realizate pentru calcularea coeficienţilor de transfer termic şi de reducere a zgomotului (pentru casete perforate) sunt valabile numai pentru materialele sus-menţionate şi şuruburile fabricate de SFGS intec.  Influenţa casetelor sau a plăcilor metalice exterioare asupra proprietăţilor specificate reprezintă responsabilitatea statisticianului şi a proiectantului. 

A doua condiţie esenţială este instruirea practică şi teoretică a personalului tehnic şi a echipei de asamblare care va participa personal la operaţiunea de asamblare în toate etapele montării. 

Atenţie: valorile măsurate şi rezultatele testate şi acreditate ale Faţadelor Casetate ROCKPROFIL reprezintă  proprietatea intelectuală a societăţilor Rockwool, a.s. şi Rockwool Slovensko, s.r.o.

Încălcarea specificaţiilor de mai sus, a legii drepturilor de proprietate sau modificarea condiţiilor obligatorii duce la anularea proprietăţilor garantate ale sistemului.

 

4. Proprietăţi termoizolante

Proprietăţile termoizolante au fost stabilite cu ajutorul unor metode complicate de calcul computerizat, pe baza unor măsurători realizate pe eşantioane din două casete cu adâncimi diferite şi grosimi diferite ale termoizolaţiei Airrock ND (pentru ROCKPROFIL) în camera de aer condiţionat Weiss de la CSI, a.s. Praga, prin metode standard.  Pe baza celor două măsurători realizate pentru o grosime totală a termoizolaţiei de 155 şi 175 mm, au fost făcute interpolări şi extrapolări precise pentru grosimi ale termoizolaţiei variind între 120 şi 200 mm. 
Grosimea izolaţiei din casete a fost aleasă pentru cea mai puţin favorabilă situaţie, în care partea din spate a casetelor este împinsă în nervuri în V adânci (cu o adâncime mai mare de 5 mm). În această situaţie, există posibilitatea ca nervurile în V să împingă izolaţia în afara casetei, astfel încât suprapunerea sa fie mai mare de 40 mm. Astfel, există riscul ca plăcile exterioare din tablă profilată să se curbeze uşor (mai ales la straturile verticale).   Atunci când se utilizează grosimea totală a termoizolaţiei pentru adâncimea nominală a casetei de H + 40, chiar fără a scădea 5 mm din grosimea totală, proprietăţile termice sunt întotdeauna mai bune decât cele prezentate în tabelul nr. I.

Tabel I. – Coeficienţi de transfer termic pentru Sistemul Casetat ROCKPROFIL

 

sistem
casetat

tip casetă

Grosime izolaţie (mm)

coeficient de transfer termic U
(W/m2.K)

total

peste muchie

strat acoperire casetă

valoare teoretică izolaţie

ROCKPROFIL

 

120

40

0.390

0.292

ROCKPROFIL

 

140

40

0.328

0.250

ROCKPROFIL

K 120 B

155

40

0.280*

0.226

ROCKPROFIL

K 120 B

160

40

0.264

0.219

ROCKPROFIL

K 130 F

165

40

0.248

0.212

ROCKPROFIL

K 130 F

170

40

0.232

0.206

ROCKPROFIL

 

175

40

0.217*

0.200

ROCKPROFIL

K 145 B

180

40

0.212

0.194

ROCKPROFIL

K 145 B

185

40

0.207

0.189

ROCKPROFIL

 

190

40

0.202

0.184

ROCKPROFIL

 

200

40

0.195

0.175

 

Notă:  

 1. Valabil pentru Airrock ND (λD = 0,035 W/mK conform EN 13162).
 2. * valori măsurate, celelalte sunt inter- sau extrapolate. 
 3. Valorile scrise cu litere aldine sunt preferabile – recomandate, cele tipărite   normal reprezintă posibile grosimi ale termoizolaţiei.
 4. Marcarea casetelor cu F sau B – în funcţie de lăţimea muchiei casetei (30 sau 50 mm).

 

5.   Proprietăţi acustice

Au fost construite modele complete ale Faţadei Casetate ROCKPROFIL în centre de testare acustică şi au fost măsuraţi coeficienţii de reducere a zgomotelor aeriene, pentru casete perforate prevăzute cu absorbţie acustică în partea interioară.  Sistemul ROCKPROFIL 160 mm cu casete K 120 x 600 mm şi placă cu profil trapezoidal TRP 32 x 207 mm, ambele cu o grosime de 0.75 mm (oţel zincat vopsit) a fost utilizat cu termoizolaţie de bază Airrock ND pentru ROCKPROFIL cu o grosime de 160 mm.  

În plus, au fost testate sisteme alternative cu casete cu plăci metalice mai groase (1 mm), cu casete de bază prevăzute cu perforaţii acustice din membrană izolantă pe bază de poliolefină lipită la cald, umplută cu calcar fin RAM 5 (Membrană acustică Rockwool 5kg/m2) sau membrană izolantă separată Index Polipiombo Duo (bandă bituminoasă modificată, cu împâslitură pe o parte şi material textil din polipropilenă pe cealaltă parte – cu o greutate specifică de 5 kg/m2) fixată cu bandă adezivă. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul II.

 

Tabelul II - Coeficienţii de reducere a zgomotelor aeriene pentru Faţadele casetate ROCKPROFIL

ROCKPROFIL – tip casetă

grosime izolaţie Airrock ND
(mm)

grosime plăci metalice (mm)

parametrii acustici

casetă

TRP

greutate suprafaţă acoperire
m (kg/m2)

coefiient de reducere a propagării
zgomotelor aeriene
măsurat în laborator Rw (dB)

K 120 B plin

160

0.75

0.75

24.65

41

K 120 B plin

160

0.75

0.75*

24.65

43

K 120 B plin

160

1.00

0.75*

27.85

44

K 120 B plin**

160

0.75

0.75*

29.65

45

K 120 B perfor.

FB1 160

0.75

0.75

21.45

32

K 120 B perfor.

160 + barieră

0.75

0.75

21.65

41

 

Notă: 

TRP – placă metalică trapeziodală (vertical)
* fixarea TRP de plinte a fost realizată cu profile din spumă de polietilenă
**În casetă a fost introdusă o membrană izolantă RAM5 sau Polipiombo Duo (rezultat identic)
Barieră contra vaporilor de apă (foile de polietilenă cu o grosime de 0.2 mm) lipită de casetă.
Codul FB1 (Airrock ND FB1) indică utilizarea termoizolaţiei realizată pe o parte din împâslitură de fibră de sticlă de culoare neagră, care se aplică pe zidul extern, orientată spre interior.

Absorbţia acustică pentru Faţadele Casetate ROCKPROFIL a fost măsurată în partea interioară, pentru compoziţia de bază, însă fără caseta perforată cu o grosime de 0.75 mm. Au fost efectuate următoarele două măsurători: 

a) pentru sistemul cu termoizolaţie Airrock ND FB1, grosime de 160 mm
Rezultate: αmean = 1,02;  αNRC = 1,00; αw = 1,00 (-)

b) pentru sistemul cu termoizolaţie Airrock ND FB1, grosime 160 mm şi membrană contra vaporilor lipită, din folie de polietilenă (grosime  0.2 mm).
Rezultate: αmean = 0,71;  αNRC = 0,70; αw = 0,40 (L,M) (-)

Notă: Măsurătorile pentru determinarea parametrilor acustici au fost realizate conform standardelor internaţionale ISO. La cerere, Rockwool poate furniza certificatele de testare pentru proiecte reale. 

 

6.   Comportamentul la foc – Rezistenţa la foc

Conform metodologiei europene (EN 13501-2) pentru comportamentul la foc a părţii interioare sau exterioare a peretelui neportant, Faţadele casetate ROCKPROFIL cu plăci metalice din oţel trapezoidale montate vertical x 207 x 0.75 mm, cu casete de dimensiuni 120 x 600 x 0.75 mm sau adâncimi sau grosimi ale plăcilor metalice mai mari, cu termoizolaţie Airrock ND mai mare sau egală cu 160 mm, cu o lungime a casetei de până la 6 metri, este clasificat pe baza următoarelor rezultate:

Clasificarea la foc este valabilă în condiţiile în care se asigură fixarea suplimentară a casetelor de structura portantă (minim 4 şuruburi pentru fiecare element de fixare a casetei portante).  Nu există limite în ceea ce priveşte dimensiunea peretelui (lăţime şi înălţime). 
Simbolul i→o marchează rezistenţa la foc din interior, în timp ce simbolul o→i  indică rezistenţa părţii exterioare.

Faţadele Casetate ROCKPROFIL cu plăci metalice trapezoidale din oţel montate vertical 32 x 207 x 0.75 m, fixate de structura verticală a profilelor Omega (adâncime profil 40 mm, placă din oţel zincat cu o grosime minimă de 1.00 mm), la o distanţă de 1 m, cu casete de dimensiunea 120 x 600 x 0.75 mm, sau cu adâncimi sau grosimi ale plăcilor metalice mai mari, cu termoizolaţie Airrock ND mai mare sau egală cu 160 mm, cu o lungime a casetei de până la 6 metri, este clasificat conform principiilor de mai sus şi respectă aceleaşi condiţii. 

Toate materialele utilizate pentru Faţadele Casetate ROCKPROFIL (cu excepţia bandei izolante, care are o importanţă redusă) se încadrează în categoria Euroclass A1 de comportament la foc, în conformitate cu EN 13501-1.

 

7.   Manual de asamblare

Manualul de Asamblare descrie pe scurt operaţiile necesare. Echipa care efectuează aceste operaţiuni trebuie să aibă experienţă în domeniul tinichigeriei, fierăriei şi izolaţiilor.   Înainte de începerea operaţiilor, echipa trebuie să fie familiarizată cu construcţia realizată, să preia şantierul, să asigure materialele şi schelele necesare precum şi să cunoască proiectul tehnic al clădirii. 

A. Faţadele Casetate ROCKPROFIL cu placare verticală din elemente de tablă profilată - Procedură de asamblare

 1. Montarea picuratoarelor pentru soclul de coloana
 2. Fixarea manşoanelor de etanşare pentru perforaţiile din faţadă. 
 3. Pregătirea şi montarea profilului de suport (dacă este fixat sub casete – la plintă).
 4. Asamblarea casetei portante – se recomandă tăierea muchiei casetei (pentru prima casetă de la nivelul inferior, dacă este necesar), aducerea casetei la acelaşi nivel cu peretele, amplasarea stratului inferior, fixarea casetelor prin  împuşcare / înşurubare în orificii realizate anterior / înşurubare directă. În cazul pereţilor care se încadrează într-o categorie de rezistenţă la foc, îmbinările casetelor trebuie fixate cu ajutorul a 4 şuruburi (îmbinări intermediare şi la capetele casetelor).  
 5. Casetele trebuie fixate şi înşurubate una de alta în spaţiul prevăzut. 
 6. Pregătirea şi montarea profilului de suport (dacă este fixat peste casetă – la atic sau la alt nivel de înălţime). 
 7. Introducerea termoizolaţiei Airrock ND din partea de jos şi montarea muchiilor casetelor.  Plăcile termoizolante aşezate una deasupra celeilalte nu trebuie neapărat să fie legate una de alta – însă trebuie evitată formarea de spaţii verticale continue sau a spaţiilor la muchiile casetelor.  (Puteţi introduce izolaţia dacă această operaţie va fi urmată imediat de placarea faţadei cu plăci metalice, însă la început este recomandabil ca suprafaţa izolată să nu fie mai mare decât cea a unui element de placare sau a unei plăci metalice. Dacă există un interval de timp între cele două operaţii, izolaţia nu trebuie introdusă în zonele care nu sunt încă acoperite). Asiguraţi-vă ca izolaţia a fost introdusă în mod corect în casete, că nu există colţuri goale. Apăsaţi plăcile termoizolante pentru a elimina spaţiile goale.  Atunci când montaţi izolaţia aveţi grijă să nu comprimaţi plăcile aplicând o forţă prea mare pe suprafaţa acestora – urmele mâinilor sau ale mănuşilor nu trebuie să rămână la suprafaţa termoizolaţiei, în special la colţuri şi pe margini.  
 8. Montaţi colectorul de apă şi traversele de la uşi, ferestre şi porţi  - montaţi toate elementele de etanşare care nu au putut fi amplasate după fixarea plăcilor exterioare.    
 9. Marcaţi plăcile exterioare în punctele de fixare în funcţie de amplasarea şuruburilor de ancorare montate pe primul element de placare ca etalon principal (cu un burghiu de Ø 6.5 mm). Dacă nu utilizaţi un etalon, stabiliţi poziţia şuruburilor cu ajutorul unei nivele, în funcţie de îmbinările plăcilor de termoizolaţie care se suprapun cu muchiile casetelor.  Este necesară calcularea deplasării muchiei plăcilor metalice inferioare faţă de nivelul orizontal iniţial; plăcile metalice montate ulterior la acelaşi etaj trebuie să respecte aceleaşi distanţe - deplasarea faţă de nivelul orizontal trebuie măsurată exact şi operaţiunile ulterioare trebuie fie conforme cu aceste rezultate.  
 10. Montaţi muchia inferioară a plăcii metalice, fixaţi placa în poziţia dorită şi apoi strângeţi pe rând şuruburile SDC2 – S – S16 – 5.5 x 63 mm. Înlăturaţi elementele de siguranţă ale plăcii şi finalizaţi operaţiunea de fixare. 
 11. Repetaţi operaţiunea pentru următoarea placă metalică, verificaţi dacă muchia inferioară este amplasată corect şi apoi fixaţi şuruburile rosturilor longitudinale ale plăcilor.  
 12. Continuaţi amplasarea conform schiţelor pentru faţadă. 
 13. Verificaţi dacă toate şuruburile au fost montate conform schemei de fixare. 
 14. Montaţi elementele de tinichigerie şi celelalte accesorii ale faţadei.

 

Notă:

 1. Fixarea plăcilor exterioare se poate realiza cu ajutorul şuruburilor distanţiere din carbon oţel SDC2 – T – A16, prin înşurubare directă, fără găurire anterioară, dacă există puncte marcate în acest scop.
 2. Pentru o montare mai uşoară a elementelor de acoperire, în special elementele plăcilor metalice verticale, utilizaţi o cheie cu prindere automată, dacă locul de prindere poate fi protejat împotriva zgârieturilor sau puteţi monta un strat de bază din lemn sau format din traverse. 
 3. În cazul în care trebuie să acoperiţi o gaură greşită realizată în elementul exterior vizibil, puteţi folosi aşa-numitele şuruburi pentru reparaţii (scurte).  Şuruburile distanţiere lipsă din sistemul de fixare al elementelor portante trebuie înlocuite – ceea ce implică introducerea şi strângerea şurubului în ondulaţia următoare sau în muchia învecinată a casetei, în poziţia de ancorare liberă.   
 4. Dacă sistemul include materiale pentru izolare fonică (în cadrul testelor au fost utilizate: membrană polietilenă RAM 5 – Membrană Acustică Rockwool 5 kg/m2  şi bandă bituminoasă modificată cu împâslitură neţesută Index Polipiombo Duo 5 kg/m2 ), efectuaţi paşii următori înainte de a trece la punctul 4:
 1. Introduceţi membrana RAM 5 cu o grosime de 600 mm în casetă şi încălziţi în acelaşi timp partea opusă cu ajutorul unui dispozitiv de aer cald (de exemplu Leister TRIAC cu duză plată sau fără duză), în timp ce caseta se află în poziţie orizontală,sau
 2. – lipiţi în partea din spate a casetei două fâşii de bandă adezivă cu două feţe, pentru bariera împotriva vaporilor,  la aproximativ 100 mm de flanşele casetei.
- Introduceţi şi lipiţi membrana Polipiombo Duo cu o lăţime de 600 mm de casetă, în timp ce aceasta este în poziţie orizontală sau este fixată de coloane în poziţie verticală. 
B. Faţadele Casetate ROCKPROFIL cu placare orizontală
din elemente de tablă profilată sau alt tip de placare orizontală  - Procedură de asamblare

 
Notă: placarea orizontală nu este inclusă în sistemul ROCKPROFIL.
 

  1. Montarea picuratoarelor pentru soclul de coloana
  2. Fixarea manşoanelor de etanşare pentru perforaţiile din faţadă.
  3. Pregătirea şi montarea profilului de suport (dacă este fixat sub casete – la plintă).
  4. Asamblarea casetei portante – se recomandă tăierea muchiei casetei (pentru prima casetă de la nivelul inferior, dacă este necesar), aducerea casetei la acelaşi nivel cu peretele, amplasarea stratului inferior, fixarea casetelor prin  împuşcare / înşurubare în orificii realizate anterior / înşurubare directă. În cazul pereţilor care se încadrează într-o categorie de rezistenţă la foc, îmbinările casetelor trebuie fixate cu ajutorul a 4 şuruburi (îmbinări intermediare şi la capetele casetelor). 
  5. Casetele trebuie fixate şi înşurubate una de alta în spaţiul prevăzut.
  6. Pregătirea şi montarea profilului de suport (dacă este fixat peste casetă – la mansardă sau la alt nivel de înălţime).
  7. Introducerea termoizolaţiei Airrock ND din partea de jos şi montarea muchiilor casetelor.  Plăcile termoizolante aşezate una deasupra celeilalte nu trebuie neapărat să fie legate una de alta – însă trebuie evitată formarea de spaţii verticale continue sau a spaţiilor la muchiile casetelor.  (Puteţi introduce izolaţia dacă această operaţiune va fi urmată imediat de placarea faţadei cu plăci metalice, însă la început este recomandabil ca suprafaţa izolată să nu fie mai mare decât cea a unui element de placare sau a unei plăci metalice. Dacă există un interval de timp între cele două operaţiuni, izolaţia nu trebuie introdusă în zonele care nu sunt încă acoperite). Asiguraţi-vă ca izolaţia a fost introdusă în mod corect în casete, că nu există colţuri goale. Apăsaţi plăcile termoizolante pentru a elimina spaţiile goale.  Atunci când montaţi izolaţia aveţi grijă să nu comprimaţi plăcile aplicând o forţă prea mare pe suprafaţa acestora – urmele mâinilor sau ale mănuşilor nu trebuie să rămână la suprafaţa termoizolaţiei, în special la colţuri şi pe margini. 
  8. Montaţi colectorul de apă şi expuneţi traversele de la uşi, ferestre şi porţi  - montaţi toate elementele de etanşare care nu au putut fi amplasate după fixarea structurii Omega sau a altei structuri externe.
  9. Marcaţi poziţia şuruburilor pe profilele Omega în funcţie de îmbinările plăcilor de termoizolaţie care se suprapun cu muchiile casetelor, aliniaţi profilele vertical şi fixaţi structura cu ajutorul a două şuruburi distanţiere din oţel carbon SDC2 – T – A16 –  5.5 x 63 mm.
  10. Lipiţi banda adezivă din polietilenă pe toată lungimea structurii Omega.

  11. Următoarea secţiune a Manualului de Asamblare (până la punctul 12) este valabilă pentru asamblarea în poziţie dreaptă a elementelor de tablă orizontale.  În cazul în care se montează o structură intermediară  şi / sau un sistem de placare exterioară, respectaţi instrucţiunile producătorului / importatorului sau documentaţia de proiectare.

  12. Montaţi muchia inferioară a plăcii metalice orizontale, fixaţi placa în poziţia dorită şi apoi strângeţi pe rând şuruburile scurte de etanşare. Înlăturaţi elementele de siguranţă ale plăcii şi finalizaţi operaţiunea de fixare Este necesară calcularea deplasării muchiei plăcilor metalice inferioare faţă de nivelul orizontal iniţial; plăcile metalice montate ulterior la acelaşi etaj trebuie să respecte aceleaşi distanţe - deplasarea faţă de nivelul orizontal trebuie măsurată exact şi operaţiunile ulterioare trebuie fie conforme cu aceste rezultate.
  13. Repetaţi operaţiunea pentru următoarea placă metalică, verificaţi dacă muchia inferioară este amplasată corect şi apoi fixaţi şuruburile rosturilor longitudinale ale plăcilor. 
  14. Continuaţi amplasarea conform schiţelor pentru faţadă.
  15. Verificaţi dacă toate şuruburile au fost montate conform schemei de fixare.
  16. Montaţi elementele de tinichigerie şi celelalte accesorii ale faţadei.

Notă:

 1. Pentru o montare mai uşoară a profilelor portante Omega şi a elementelor de placare, în special elementele plăcilor verticale din tablă, utilizaţi o cheie cu prindere automată, dacă locul de prindere poate fi protejat împotriva zgârieturilor sau puteţi monta un strat de bază din lemn sau format din traverse.
 2. În cazul în care trebuie să acoperiţi o gaură greşită realizată în elementul exterior vizibil, puteţi folosi aşa-numitele şuruburi pentru reparaţii (scurte).  Şuruburile distanţiere lipsă din sistemul de fixare al elementelor portante trebuie înlocuite – ceea ce implică introducerea şi strângerea şurubului în ondulaţia următoare sau în muchia învecinată a casetei, în poziţia de ancorare liberă.   3. Dacă sistemul include materiale pentru izolare fonică (în cadrul testelor au fost utilizate: membrană polietilenă RAM 5 – Membrană Acustică Rockwool 5 kg/m2  şi bandă bituminoasă modificată cu împâslitură neţesută Index Polipiombo Duo 5 kg/m2 ), efectuaţi paşii următori înainte de a trece la punctul 4:
a) Introduceţi membrana RAM 5 cu o grosime de 600 mm în casetă şi încălziţi în acelaşi timp partea opusă cu ajutorul unui dispozitiv de aer cald (de exemplu Leister TRIAC cu duză plată sau fără duză), în timp ce caseta se află în poziţie orizontală, sau
b) – lipiţi în partea din spate a casetei două fâşii de bandă adezivă cu două feţe, pentru bariera împotriva vaporilor,  la aproximativ 100 mm de flanşele casetei.
- Introduceţi şi lipiţi membrana Polipiombo Duo cu o lăţime de 600 mm de casetă, în timp ce aceasta este în poziţie orizontală sau este fixată de coloane în poziţie verticală. 
 

8. Parametri statici 

În comparaţie cu faţadele casetate clasice cu asamblare în poziţie dreaptă a plăcilor metalice cu profil trapezoidal, parametrii statici ai faţadei casetate ROCKPROFIL sunt mai mici (utilizând aceeaşi casetă, izolaţie şi plăci metalice trapezoidale), datorită şuruburilor de fixare mai lungi (vezi Tabelele III şi IV).  Coeficienţii de reducere ai capacităţii portante a casetei sunt determinaţi printr-o metodă combinată experimentală şi de calcul. Aceştia se referă numai la casetele tip B sau F (codurile sunt conforme cu cele din catalogul companiei Kovové profily, s.r.o.), pentru următorii parametri variabili. 

Capacitatea portantă totală redusă a casetei depinde de următorii parametri:

 1. Tipul de casetă (B sau F), grosimea şi lăţimea plăcilor de metal şi forma muchiei casetei,
 2. Dispunerea (distanţa şi poziţionarea) şuruburilor distanţiere (A sau C):

Dispunere A – şuruburile de fixare pentru structura portantă se montează pe plăcile de metal după cum urmează:
2 ondulaţii - 3 ondulaţii – 2 ondulaţii – 3 ondulaţii etc., pe rândul următor, după 600 mm se inversează: 3 ondulaţii – 2 ondulaţii – 3 ondulaţii - 2 ondulaţii, etc, urmând ca pe rândul următor să se revină la prima poziţie, pentru a fixa şi secţiunile care nu sunt încă fixate.
Dispunere C - şuruburile de fixare ale structurii portante se fixează alternativ, iar pe rândul următor poziţia şuruburilor se decalează,

 1. Calitatea şuruburilor distanţiere de fixare; şuruburile utilizate trebuie să fie produse de SFS intec.

Datele concrete trebuie stabilite împreună cu proiectantul, în colaborare cu furnizorul casetelor, luând în considerare influenţa forţelor externe asupra capacităţii portante a clădirii (de exemplu forţa exercitată de vânt), de înălţimea şi forma clădirii, de terenul înconjurător şi alte condiţii locale.  

Tabelele III şi IV - coeficienţi de reducere a capacităţii portante pentru casetele Faţadei Casetate ROCKPROFIL cu plăci exterioare verticale din tablă (coloana ”Tip casetă” include forma casetei, muchia casetei în mm, grosimea plăcii de metal şi distanţa / dispunerea şuruburilor de fixare A sau C)

Tabel III. Tabel IV.

Tip casetă

Factor reducere
(-)

K 120 B/0,75/A

0,88

K 120 B/0,75/C

0,88

K 120 B/0,88/A

0,86

K 120 B/0,88/C

0,87

K 130 F50/0,75/A

0,92

K 130 F50/0,75/C

0,92

Tip casetă

Factor reducere
(-)

K 130 F50/0,88/A

0,90

K 130 F50/0,88/C

0,91

K 130 F30/0,75/A

0,83

K 130 F30/0,75/C

0,85

K 130 F30/0,88/A

0,78

K 130 F30/0,88/C

0,80

 


9. Avantajele Faţadei Casetate ROCKPROFIL

  1. Faţadă casetată inovativă şi de înaltă calitate.
  2. Simplitatea sistemului este păstrată în continuare.
  3. Noile elemente ale sistemului nu pot fi confundate – un singur tip de şuruburi, un singur tip de izolaţie.
  4. Sistemul tradiţional utilizat cel mai frecvent este îmbunătăţit considerabil de noua termoizolaţie optimizată.
  5. Proprietăţi acustice de excepţie.
  6. Rezistenţă la foc excelentă - E 120 şi EW 60 minute (incendiu din ambele părţi), EI 30 minute (incendiu din interior) sau EI 45 minute (incendiu din exterior) pentru casetele cu o grosime minimă de 120 mm.
  7. Protecţie împotriva penetrării şi asamblare dificilă pentru persoanele neinstruite (unelte speciale, urmele sunt vizibile chiar şi dacă nu se foloseşte violenţă).
  8. Rezistenţă mecanică bună a învelişului exterior (este posibilă sprijinirea scărilor, etc.)
  9. Asamblare productivă şi rapidă.
  10. Costuri reduse pentru placarea exterioară a pereţilor cortină.
  11. Rentabilitate mare a sistemului din punct de vedere energetic.
  12. Posibilitatea de a depăşi coeficientul standard prevăzut de transfer termic, ajungând până la valori recomandate de UN = 0.20 W/m2.K, conforme cu ČSN / STN 73 0540 – 2:2002, pentru toate casetele.
  13. Utilizarea sistemului îndeplineşte cerinţele Directivei Parlamentului European şi a Consiliului Nr. 2002/91/ES referitor la cerinţele energetice pentru clădiri – EPBD (Performanţa energetică a clădirilor).

Data emiterii: 18 februarie 2008                                                               © ROCKWOOL, a.s.  2009
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)